Om karate...

Hironori Ohtsuka, 1892-1982

Grundare av Wadoryu Karate.

 

Läs mer om karate.

Läs mer om Wadoryu.

Läs mer om Shindo Yoshinryu Jujutsu.

 

Vett och etikett i dojon

 • Buga alltid när du går in/ut ur dojon. Detta gäller även familj/vänner som ej tränar.
 • Svordomar och liknande är inte tillåtna.
 • Innan du går in skall ytterskor ställas utanför i prydlig ordning.
 • Din gi skall vara komplett, hel och ren när du tränar/vistas i dojon.
 • Du skall sköta din hygien noggrant. Ej tillåtet med långa naglar pga skaderisk.
 • Har du långt hår bör detta sättas upp i tofs, dock ej med stora spännen pga skaderisk.
 • Inga smycken får bäras under träningen.
 • Kom i tid till träningen. Skulle du bli sen avvaktar du vid ingången för att få tecken från instruktör.
 • Visa alltid respekt till din instruktör samt träningsparter.
 • Lyssna noga på instruktioner och kommandon.
 • Gör alltid ditt bästa, visa att du vill lära dig och förbättra dina tekniker.
 • Lämna aldrig dojon under träning utan att meddela instruktör innan.
 • Familjemedlemmar/vänner som önskar deltaga som åskådare under träning bör först fråga instruktör om detta är OK.


Vanliga termer/uttryck

 • Sensei: instruktör
 • Senpai: hjälpinstruktör
 • Seiretsu: kommando för uppställning på linje.
 • Seiza: kommando sitt ner.
 • Mokuso: meditation, vid in- och avbugning.
 • Shomen ni rei: bugning framåt.
 • Otaga ni rei: bugning mot varandra
 • Onegai shimasu: vid inbugning, eleverna hälsar samt ber om kunskap.
 • Arigato gozaimashita: vid avbugning, eleverna tackar för kunskapen de fått.
 • Rei: buga.
 • Yame: sluta, avsluta pågående övning/teknik.
 • Hajime: börja.
 • Migi: höger.
 • Hidari: vänster.
 • Ichi (1), Ni (2), San (3), Shi (4), Go (5), Roku (6), Hichi (7), Hachi (8), Ku (9), Ju (10).